Słabsza płeć – słabsza głowa

kobieta alkoholiczka

Alkoholizm zabiera śmiercią cztery razy więcej kobiet niż mężczyzn. U kobiet inaczej będzie przebiegać metabolizm alkoholu a co za tym idzie również u kobiet silniejsze jest występowanie konsekwencji picia. Wypijając tyle samo alkoholu w organizmie kobiety będzie go więcej o 40% niż u mężczyzn. Będzie to wiązało się z tym jak funkcjonuje układ hormonalny. Kobieta będzie się upijać szybciej, gdy będzie spożywać środki antykoncepcyjne. We krwi będzie się on wtedy znajdował dużo dłużej. W przypadku kobiet, które spożywać będą dziennie trzy drinki będzie się pojawiać ubytek zdrowotny większy trzy razy niż u mężczyzn po spożyciu takiej ilości alkoholu. U Panów silne problemy zdrowotne pojawiają się przy alkoholizmie po około 20 latach, natomiast u kobiet będzie to po około 14 latach. Eksperci uważają, że czynniki dziedziczne, które wpływają na uzależnienie od alkoholu są mniej istotne w przypadku mężczyzn. U kobiet ważniejsze są natomiast zaburzenia psychiczne i afektywne choroby związane z patologiami osobowości czy samobójstwami. U mężczyzn częściej alkohol ma być środkiem pobudzającym, natomiast u kobiet jest to sposób na zły humor na gorszy dzień i stany lękowe. Schwoon i Saake wyróżnili pięć typów alkoholizmu kobiecego:

- kobiety młode piją ze względu na środowiskowe uwarunkowanie, wraz z piciem pojawiają się liczne problemy ze zdrowiem

- kobiety pijące po to, by poradzić sobie ze stresem, najczęściej nie pojawiają się u nich szczególne problemy zdrowotne

- kobiety piją alkohol przewlekle, ponieważ czują się samotne, mają problemy z objawami zespołu abstynencyjnego

- kobiety piją w ilościach średnich z powikłaniami, które pojawiają się systematycznie i mają charakter somatyczny

- kobiety piją z powodu przyczyn środowiskowych, nie ma powikłań zdrowotnych o poważnym charakterze

Również ze względu na reagowanie na wypity alkohol inaczej będzie przebiegać uzależnianie się kobiet a inaczej mężczyzn, na co mają również wpływ czynniki biologiczne a także psychologiczne i społeczne.