Inne formy organizacyjne i metody pomagania osobom uzależnionym od alkoholu działające poza lecznictwem odwykowym

telefon zaufaniaPunkty konsultacyjne

Takie miejsca są przygotowywane przez samorządy, które mają gwarantować miejsce, gdzie będzie realizowana pomoc dla uzależnionych. Tam również oferowana jest pomoc ofiarom domowej przemocy. Oczywiście nie jest to alternatywna dla placówek, w których następuje leczenie uzależnienia. Bardziej jest to forma pomocy, dodatku do tego, gdzie jesteśmy rzeczywiście leczeni ze swojego problemu. Zacząć zawsze trzeba od placówki, gdzie będziemy mogli oczekiwać pomocy medycznej, a takie punkty są wsparciem.

Telefony zaufania

Telefon zaufania ma być miejscem, gdzie będzie udzielana bezinteresowna pomoc wszystkim osobom z problemami natury psychologicznej. Istnieją także takie telefony, które wspierają uzależnionych od alkoholu i także są tworzone przez samorządy. W Polsce mamy ich prawie 500 i są finansowane ze środków gminnych.

Stowarzyszenia i kluby abstynenckie

Takie kluby i stowarzyszenia to miejsca, gdzie można uzyskać pomoc specjalistów. Tam również buduje się swoje umiejętności, które są niezwykle ważne, jeśli chce się skutecznie walczyć z problemem. takie stowarzyszenia bardzo często prowadzą swoje punkty konsultacyjne, dlatego z ich pomocy szczególnie warto korzystać, ponieważ mogą nam dać rzeczywiście doskonałe wsparcie. Istnieją tam telefony zaufania, specjalne grupy wsparcia. Do takich klubów może przychodzić zarówno osoba uzależniona jak i też członkowie rodzin, w których występuje problem alkoholowy.

Wspólnota Anonimowych Alkoholików

anonimowi alkoholicyJest to ruch skierowany do tych, którzy nadużywają alkoholu. W naszym kraju mamy już prawie 2000 takich grup. Można tam uczestniczyć dobrowolnie i oczywiście anonimowo. Wszystko jest zrealizowane z zachowaniem poufności i bezpłatne. W trakcie spotkań można się również z innymi dzielić swoimi spostrzeżeniami i słuchać tego co opowiadają inni. Spotkania są w określonym miejscu i czasie, który jest z góry określony. Nie ma tam specjalistów prowadzących spotkania, ale wsparcie realizowane jest w ramach grupy osób z problemem alkoholowym. Ruch taki jest otwarty na wszystkich, którzy muszą się zmagać z problemem picia. Niekiedy są spotkania tylko dla uzależnionych a niekiedy także spotkania dla członków rodzin i sympatyków. Według badań to właśnie grupy AA charakteryzują się najlepszą pomocą dla osób uzależnionych. Dlatego wydaje się, że właśnie skorzystanie z ich pomocy może być najlepszym rozwiązaniem w takich problemach.