Alkoholizm - przymusowe leczenie

czy można zmusić alkoholika do leczeniaAlkoholizm to straszne uzależnienie, które niestety dotyczy nie tylko osoby bezpośrednio posiadającej problemy z nadmiernym spożywaniem alkoholu, lecz również bliskich tej osoby. Z tego też powodu - mimo że zazwyczaj poddanie się leczeniu musi być dobrowolne - alkoholika można zmusić do odwyku w kilku określonych przypadkach. Szczególną ochroną objęte są w tym przypadku rodziny oraz najbliższe otoczenie alkoholika. Jeśli więc dopuszcza się on zakłócania porządku, demoralizuje nieletnich, bądź też doprowadza do rozkładu życia rodzinnego, istnieje możliwość zmuszenia go do podjęcia leczenia. Obowiązek taki zostanie na niego nałożony także wówczas, gdy uchyla się on od obowiązku pracy. Ponieważ wszelkie składane wnioski należy zawsze popierać dowodami, również i w tym przypadku należy zebrać jak najwięcej dowodów popełnianych przez alkoholika, niewłaściwych czynów, które mogą stanowić uzasadnienie wysłania go na przymusową terapię.

Rodzina uzależnionego nie może sama złożyć wniosku o skierowanie alkoholika na tego typu leczenie, zatem konieczne jest złożenie przez nich wniosku do gminnej komisji leczenia problemów alkoholowych. Tam też należy dostarczyć wszystkie zebrane dokumenty. Podobną możliwość posiada również prokurator, więc także do niego można się zwrócić o pomoc. Skierowanie na leczenie w zakładzie zamkniętym może wydać jedynie sąd - do którego gminna komisja leczenia problemów alkoholowych składa odpowiedni, przygotowany przez rodzinę uzależnionego, wniosek. W trakcie postępowania sądowego (nieprocesowego), sąd zwraca się do biegłych o poddanie osoby uzależnionej badaniom. Może także postanowić wysłać alkoholika na obserwację na 2 tygodnie lub 6 tygodni. Oczywiście, część alkoholików zapewne postanowi nie stawić się na takiej rozprawie lub też odmówi poddania się badaniom i obserwacji - wówczas jednak sąd wydaje nakaz doprowadzenia uzależnionego na rozprawę (dokonuje tego policja), bądź też wydaje decyzję o przymusowych badaniach.

przymusowe leczenie alkoholikaGdy sąd zadecyduje o konieczności poddania alkoholika przymusowemu leczeniu, nakazuje mu stawienie się w określonym dniu w wybranym zakładzie lecznictwa odwykowego. Jeśli uzależniony tego nie zrobi, również może zostać doprowadzony na leczenie siłą. Sama terapia odwykowa nie może trwać dłużej niż dwa lata, przy czym uznaje się, że aż do tego czasu powinno się ją prowadzić do skutku - jeśli leczenie przyniesie rezultaty wcześniej, może zostać zakończone wcześniej, a jeśli nie, musi nadal trwać.