Problem alkoholowy w rodzinie

uzależnienie od alkoholu

Jako alkoholizm trzeba określić chorobę, w której osoba uzależniona nie potrafi kontrolować ilości spożywanego alkoholu. Mówi się, że w Polsce nawet 16% ludzi może mieć taki problem. życie z taką osobą jest szczególnie trudne, ponieważ alkohol będzie wpływał na inne sfery życia rodzinnego i może powodować pojawienie się przemocy w domu, agresji, problemów finansowych czy psychicznego rozwoju. Gdy jeden z członków rodziny nadużywa alkoholu pojawia się problem z lękiem, gniewem, nadmierne napięcie emocjonalne, upokorzenie czy wstyd. Trzeba wiedzieć, że za strachem i lękiem będą szły także inne problemy, które mogą się wiązać również z rozpadem więzi w domu rodzinnym czy poczuciem bezpieczeństwa. Trzeba wiedzieć, że pewne doświadczenia alkoholizmu będą się w rodzinach pojawiać cyklicznie w każdym pokoleniu.

Schematy patologicznego picia są kontynuowane przez innych. Dochodzi bardzo często do modelowania pijaństwa u synów. Córki wychowywane w domach, gdzie był alkohol często wiążą się również z mężczyznami, którzy takie problemy mają. Pojawiające się lękowe nastawienie i kryzysy zaufania bardzo często przenosi się także do świata zewnętrznego. W rodzinie alkoholizm bardzo często prowadzi do gniewu, problemów z kontaktami. Zaczyna się od gniewu wobec osoby uzależnionej, ale wszystko postępuje bardzo szybko i niszczone są ogólne więzi rodzinne. Gniew zaczyna pojawiać się w kontaktach innych członków rodziny między sobą. Niekiedy wśród problemów pojawiają się także napady autoagresji, które są szczególnie niebezpieczne. Buduje się negatywny stosunek wobec siebie. Choroba alkoholowa bardzo często powoduje smutek, rozpacz, problemy natury emocjonalnej, które prowadzą do rozpadu rodziny. Za tym idzie oczywiście wstyd, ponieważ każdy domownik boi się, że inni będą nas obserwować i dowiedzą się co dzieje się za naszymi czterema ścianami, dowiedzą się o naszym dramacie, dlatego będzie nam towarzyszyło uczucie wstydu.